Czym jest jednoparametrowa rodzina krzywych? Słownik jeśli dla każdej wartości wyznacznika c z.
jednoparametrowa rodzina co to jest

Czy przydatne?

jednoparametrowa rodzina krzywych co to znaczy

Definicja JEDNOPARAMETROWA RODZINA KRZYWYCH: jeśli dla każdej wartości wyznacznika c z pewnego przedziału Δ równanie f(x,y,c) = 0 przedstawia krzywą na płaszczyźnie współrzędnych x i y, to zestaw wszystkich krzywych opisanych tym równaniem dla c ∈ Δ nazywa się jednoparametrową rodziną krzywych na tej płaszczyźnie, na przykład równanie (x - c)2 + y2 - 1 = 0 dla c ∈ (- ∞,∞) opisuje jednoparametrową rodzinę wszystkich okręgów o promieniu równym 1 i środkach położonych na osi odciętych.

Czym jest jednoparametrowa rodzina krzywych znaczenie w Słownik matematyka J .