Czym jest jednolistność? Słownik o krzywej płaskiej C mówi się, iż jest jednolistnie położona.
jednoltność co to jest

Czy przydatne?

jednolistność co to znaczy

Definicja JEDNOLISTNOŚĆ: o krzywej płaskiej C mówi się, iż jest jednolistnie położona względem prostej L położonej w jej płaszczyźnie, jeżeli każda prosta leżąca w tej płaszczyźnie i prostopadła do prostej L ma z krzywą C najwyżej jeden pkt. wspólny. Zwłaszcza: wykres funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej jest krzywą położoną jednolistnie względem osi odciętych.

Czym jest jednolistność znaczenie w Słownik matematyka J .