Czym jest jednokładność? Słownik homotetia) - o środku O i skali σ jest przekształceniem.
jednokładność co to jest

Czy przydatne?

jednokładność co to znaczy

Definicja JEDNOKŁADNOŚĆ: (homotetia) - o środku O i skali σ jest przekształceniem przestrzeni (płaszczyzny) euklidesowej, przyporządkowującym każdemu punktowi P tej przestrzeni taki jej pkt. Q, iż. Każda jednokładność jest podobieństwem o takiej samej skali, a każde podobieństwo jest złożeniem izometrii z jednokładnością o takiej samej skali. Złożenie jednokładności o wspólnym środku jest jednokładnością o tym samym środku i o skali równej iloczynowi skal składanych jednokładności.

Czym jest jednokładność znaczenie w Słownik matematyka J .