Czym jest jakobian? Słownik wskaźnik Jacobiego) - dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn.
jakobian co to jest

Czy przydatne?

jakobian co to znaczy

Definicja JAKOBIAN: (wskaźnik Jacobiego) - dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn, gdzie R znaczy zestaw wszystkich liczb rzeczywistych, jest funkcją rzeczywistą Jf, ustaloną w D wzorem Jf(x) = det[∂ifj(x)]i,j = 1,..., n, gdzie ∂ifj(x) znaczy wartość w punkcie x ∈ D pochodnej cząstkowej względem i-tej zmiennej xi j-tej składowej fj przekształcenia f.

Czym jest jakobian znaczenie w Słownik matematyka J .