Czym jest Izomorfizm? Słownik dla dwóch struktur X i Y tego samego rodzaju to jest takie.
izomorfizm co to jest

Czy przydatne?

Izomorfizm co to znaczy

Definicja IZOMORFIZM: dla dwóch struktur X i Y tego samego rodzaju to jest takie różnowartościowe odwzorowanie f:, iż obrazy przez f dowolnych przedmiotów struktury X, pozostających w określającej ją stosunku, pozostają w analogicznej stosunku określającej strukturę Y. Istnienie izomorfizmu dla struktur X i Y znaczy, iż nie różnią się one budową, aczkolwiek inne mogą być ich przedmioty i określające je stosunki. Struktury, dla których istnieje ich izomorfizm, nazywa się izomorficznymi, na przykład struktura porządkowa K, której elementami są wszystkie koła o określonym, wspólnym środku i położone na jednej płaszczyźnie, uporządkowana poprzez relację inkluzji ⊆, jest izomorficzna ze strukturą porządkową będącą przedziałem (0,1), uporządkowanym poprzez relację mniejszości ≤. Izomorfizmem tych struktur jest na przykład funkcja przyporządkowująca każdemu kołu struktury K liczbę, gdzie r jest promieniem tego koła. Z kolei izomorfizmem przestrzeni liniowych U i V nad tym samym ciałem jest różnowartościowe odwzorowanie liniowe jednej z nich na drugą.

Czym jest Izomorfizm znaczenie w Słownik matematyka I .