Definicja: Iterata

Podoba się?

     

Znaczenie: zob. iteracja.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę I

Definicje matematyczne:

  • osie elipsy (elipsoidy) symetrii elipsy (elipsoidy), łączące punkty wspólne tych osi z elipsą
  • absolut przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w zbiorze P &#
  • kwadrat logiczny starożytności prawie do poł. XX w. diagram w postaci kwadratu
  • zagadnienie brzegowe polegające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania
  • sześć będąca następnikiem (→ aksjomatyka liczb naturalnych) liczby

Co oznacza iterata? oblicz!

Szkoła Iterata zadanie z matematyki.

Korepetycje z iterata dla uczniów.