Czym jest Pochodnej Geometryczna Interpretacja? Słownik gdyż dla funkcji rzeczywistej f zmiennej.
interpretacja geometryczna co to jest

Czy przydatne?

Pochodnej Geometryczna Interpretacja co to znaczy

Definicja INTERPRETACJA GEOMETRYCZNA POCHODNEJ: gdyż dla funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej jej iloraz różnicowy w punkcie x0 wyraża tangens kąta skierowanego α pomiędzy dodatnią półosią osi x a sieczną wykresu funkcji f, przechodzącą poprzez punkty o współrzędnych (x0,f(x0)) i (x,f(x)), więc wartość f.

Czym jest Pochodnej Geometryczna Interpretacja znaczenie w Słownik matematyka I .