Czym jest interpretacja geometryczna pochodnej? Słownik gdyż dla funkcji rzeczywistej f zmiennej.
interpretacja geometryczna co to jest

Czy przydatne?

interpretacja geometryczna pochodnej co to znaczy

Definicja INTERPRETACJA GEOMETRYCZNA POCHODNEJ: gdyż dla funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej jej iloraz różnicowy w punkcie x0 wyraża tangens kąta skierowanego α pomiędzy dodatnią półosią osi x a sieczną wykresu funkcji f, przechodzącą poprzez punkty o współrzędnych (x0,f(x0)) i (x,f(x)), więc wartość f.

Czym jest interpretacja geometryczna pochodnej znaczenie w Słownik matematyka I .