Czym jest Interpolacja? Słownik jeśli wartości funkcji f zmiennej rzeczywistej są znane tylko w.
interpolacja co to jest

Czy przydatne?

Interpolacja co to znaczy

Definicja INTERPOLACJA: jeśli wartości funkcji f zmiennej rzeczywistej są znane tylko w punktach a = x0 < x1 <... < xn = b, to poszukiwanie przybliżonych wartości tej funkcji w pozostałych punktach przedziału [a,b] nazywa się jej interpolacją. Punkty postaci (xi,f(xi)) dla i = 0, 1,..., n nazywają się węzłami interpolacji. Zobacz także funkcja interpolacyjna.

Czym jest Interpolacja znaczenie w Słownik matematyka I .