Czym jest interpolacja przedziałami liniowa? Słownik taka interpolacja funkcji f, iż funkcja.
interpolacja przedziałami co to jest

Czy przydatne?

interpolacja przedziałami liniowa co to znaczy

Definicja INTERPOLACJA PRZEDZIAŁAMI LINIOWA: taka interpolacja funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) pomiędzy każdymi dwoma takimi punktami postaci (xi - 1,f(xi - 1)) i (xi,f(xi)) dla i = 1, 2,..., n, dla których wartości f(x0),..., f(xn) są znane. Jej wykresem jest łamana o wierzchołkach w takich punktach.

Czym jest interpolacja przedziałami liniowa znaczenie w Słownik matematyka I .