Czym jest indykatrysa Dupina? Słownik krzywa położona na płaszczyźnie stycznej do powierzchni.
indykatrysa dupina co to jest

Czy przydatne?

indykatrysa Dupina co to znaczy

Definicja INDYKATRYSA DUPINA: krzywa położona na płaszczyźnie stycznej do powierzchni gładkiej w określonym jej punkcie, powstała poprzez odłożenie w każdym kierunku na płaszczyźnie stycznej i jego zwrocie, od punktu jej styczności z powierzchnią, wektora o długości, gdzie κ jest krzywizną normalną powierzchni w określonym jej punkcie, odpowiadającą kierunkowi odkładanego wektora. Zestaw końców wszystkich tak odłożonych wektorów nazywa się indykatrysą Dupina rozważanej powierzchni w rozważanym punkcie. Jeśli nie jest on punktem spłaszczenia powierzchni, to indykatrysa Dupina jest: elipsą - w punkcie eliptycznym, dwiema prostymi równoległymi - w punkcie parabolicznym i dwiema sprzężonymi hiperbolami - w punkcie hiperbolicznym. Z kolei w punkcie powierzchni będącym jej punktem spłaszczenia indykatrysa Dupina jest bardziej skomplikowaną krzywą.

Czym jest indykatrysa Dupina znaczenie w Słownik matematyka I .