Czym jest Incydencja? Słownik z łaciny przynależność ; wspólna nazwa takich stosunku w.
incydencja co to jest

Czy przydatne?

Incydencja co to znaczy

Definicja INCYDENCJA: z łaciny "przynależność"; wspólna nazwa takich stosunku w trójwymiarowej przestrzeni jak: należenie punktu do prostej albo płaszczyzny, przechodzenie prostej albo płaszczyzny poprzez pkt., leżenie prostej na płaszczyźnie i przechodzenie płaszczyzny poprzez prostą. W przestrzeniach o wyższym wymiarze nazwa ta obejmuje dalsze tego typu stosunki.

Czym jest Incydencja znaczenie w Słownik matematyka I .