Czym jest Różniczek Iloraz? Słownik gdyż różniczka funkcji w określonym punkcie jest odwzorowaniem.
iloraz różniczek co to jest

Czy przydatne?

Różniczek Iloraz co to znaczy

Definicja ILORAZ RÓŻNICZEK: gdyż różniczka funkcji w określonym punkcie jest odwzorowaniem liniowym, więc dzielenie różniczek nie jest określone, a ich iloraz jest w matematyce stosowany wyłącznie jako znak oznaczający ich współczynnik proporcjonalności, będący najczęściej pochodną pewnej funkcji, na przykład różniczką w punkcie x0 funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej x jest odwzorowanie liniowe df(x0) zmiennej dx, określone wzoremwtedy znakjeżeli używa się oznaczenia y = f(x), znaczy pochodną f´(x0) albo f´, a nie znaczy dzielenia różniczek.

Czym jest Różniczek Iloraz znaczenie w Słownik matematyka I .