Czym jest Losowych Zmiennych Iloczyn? Słownik dla zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej.
iloczyn zmiennych losowych co to jest

Czy przydatne?

Losowych Zmiennych Iloczyn co to znaczy

Definicja ILOCZYN ZMIENNYCH LOSOWYCH: dla zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, ich iloczynem jest zmienna losowa Z, ustalona w tej samej przestrzeni równością Z(ω) = X(ω)Y(ω) dla ω ∈ Ω.

Czym jest Losowych Zmiennych Iloczyn znaczenie w Słownik matematyka I .