Czym jest Skalarny Iloczyn? Słownik zadany w przestrzeni liniowej V nad ciałem R liczb.
iloczyn skalarny co to jest

Czy przydatne?

Skalarny Iloczyn co to znaczy

Definicja ILOCZYN SKALARNY: zadany w przestrzeni liniowej V nad ciałem R liczb rzeczywistych funkcjonał dwuliniowy V×V ∋ (u,v) u·v ∈ R, symetryczny i spełniający warunek u·u > 0 dla każdego niezerowego wektora u. Dzięki iloczynu skalarnego ustala się: długość |u| dowolnego wektora przestrzeni V, a dla wektorów niezerowych również relację ⊥ ich prostopadłości i miarę ∠ (,) kąta pomiędzy dwoma wektorami. Są one określaneKażdy iloczyn skalarny ustala więc fundamentalne własności metryczne (tzn. powiązane z mierzeniem) wektorów w przestrzeni V. Jeśli w przestrzeni V własności te zostały już określone w inny sposób, to należy tak dobrać iloczyn skalarny, aby ustalenia te pokrywały się. Zobacz iloczyn skalarny euklidesowy.

Czym jest Skalarny Iloczyn znaczenie w Słownik matematyka I .