Czym jest Euklidesowy Skalarny Iloczyn? Słownik w przestrzeni V wektorów swobodnych przestrzeni.
iloczyn skalarny euklidesowy co to jest

Czy przydatne?

Euklidesowy Skalarny Iloczyn co to znaczy

Definicja ILOCZYN SKALARNY EUKLIDESOWY: w przestrzeni V wektorów swobodnych przestrzeni euklidesowej (aksjomatyka geometrii euklidesowej) ustala się taki iloczyn skalarny, zwany euklidesowym, aby długość wektora, prostopadłość wektorów i miara kąta pomiędzy nimi, określone dzięki tego iloczynu skalarnego, pokrywały się z tymi samymi własnościami, ustalonymi na drodze aksjomatycznej. Przy ustalonej jednostce długości euklidesowy iloczyn skalarny u·v wektorów u i v wyraża się którymkolwiek ze wzorów u·v = |u||v|cos∠(u,v), u·v = u1v1 + u2v2 +... + unvn, gdzie |u| i |v| są długościami wektorów u i v, ∠ (u,v) - miarą kąta pomiędzy tymi wektorami, a (u1,u2,...,un) i (v1,v2,...,vn) - współrzędnymi tych wektorów w prostokątnym, kartezjańskim układzie współrzędnych w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Czym jest Euklidesowy Skalarny Iloczyn znaczenie w Słownik matematyka I .