Czym jest iloczyn mieszany? Słownik dla trzech wektorów swobodnych u, v, w w zorientowanej.
iloczyn mieszany co to jest

Czy przydatne?

iloczyn mieszany co to znaczy

Definicja ILOCZYN MIESZANY: dla trzech wektorów swobodnych u, v, w w zorientowanej, trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej to jest iloczyn skalarny jednego z nich poprzez iloczyn wektorowy pozostałych, a więc iloczyn postaci u·(v×w). Wyraża on objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach u, v, w, gdy trójka tych wektorów ustala orientację zgodną z orientacją przestrzeni, a jest liczbą przeciwną w przeciwnym przypadku. Zatem przy parzystej permutacji mnożonych wektorów iloczyn ten nie wymienia się, a przy nieparzystej ich permutacji wymienia tylko symbol.

Czym jest iloczyn mieszany znaczenie w Słownik matematyka I .