Czym jest Kartezjański Iloczyn? Słownik wytwór) - n zbiorów X1, X2,..., Xn, jest zbiorem X1×...×Xn.
iloczyn kartezjański co to jest

Czy przydatne?

Kartezjański Iloczyn co to znaczy

Definicja ILOCZYN KARTEZJAŃSKI: (wytwór) - n zbiorów X1, X2,..., Xn, jest zbiorem X1×...×Xn, złożonym z wszystkich takich ciągów (x1, x2,..., xn), iż xi ∈ Xi dla i = 1, 2,..., n. Zwłaszcza iloczynem kartezjańskim X×Y dwóch zbiorów X i Y jest zestaw wszystkich takich par (x,y), iż x ∈ X a y ∈ Y, a n-krotny iloczyn zbioru X poprzez siebie nazywa się jego n-tą potęgą kartezjańską i znaczy symbolem Xn.

Czym jest Kartezjański Iloczyn znaczenie w Słownik matematyka I .