Czym jest funkcja homograficzna? Słownik funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej albo zespolona.
funkcja homograficzna co to jest

Czy przydatne?

funkcja homograficzna co to znaczy

Definicja FUNKCJA HOMOGRAFICZNA: funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej, będąca ilorazem dwóch wielomianów stopnia co najwyżej pierwszego. Funkcje homograficzne są więc określone wzorem postaci gdzie a, b, c, d i x są liczbami rzeczywistymi albo zespolonymi. Jeśli ad - bc ≠ 0 i c ≠ 0,to wykresem rzeczywistej funkcji homograficznej jest hiperbola o asymptotach równoległych do osi układu współrzędnych, przecinających je w punktach - d/c (oś odciętych) i a/c (oś rzędnych); w przeciwnym przypadku funkcja homograficzna redukuje się do wielomianu co najwyżej I stopnia i jej wykresem jest prosta.

Czym jest funkcja homograficzna znaczenie w Słownik matematyka F .