Czym jest cyfra? Słownik pojedynczy symbol wykorzystywany do zapisywania liczb w systemach.
cyfra co to jest

Czy przydatne?

cyfra co to znaczy

Definicja CYFRA: pojedynczy symbol wykorzystywany do zapisywania liczb w systemach pozycyjnych. W w najwyższym stopniu rozpowszechnionym systemie dziesiętnym (dziesiątkowym) używa się następujących dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zwanych cyframi arabskimi. Do zapisywania liczb w systemie dwójkowym używa się najczęściej pierwszych dwóch spośród wymienionych cyfr, a więc 0 i 1, lub innych dwóch znaków. W zastosowaniach komputerowych rolę tych cyfr grają: brak impulsu - 0 i bodziec - 1.

Czym jest cyfra znaczenie w Słownik matematyka C .