Definicja: Ciała charakterystyka

Podoba się?

     

Znaczenie: jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeśli natomiast istnieje taka liczba naturalna n, że n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę C

Definicje matematyczne:

  • delta Kroneckera niekiedy pisany w postaci δij lub δij), określony
  • krawędź wielościanu wierzchołki wielościanu i będący wspólną częścią dwóch jego ścian
  • ekierka kształcie trójkąta prostokątnego, służący do kreślenia odcinków i
  • mnożenie przemienne mnożenie, że dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a&#
  • kwadrat magiczny z jednakowej ilości wierszy i kolumn wypełnionych liczbami

Co oznacza charakterystyka ciała? oblicz!

Szkoła Ciała charakterystyka zadanie z matematyki.

Korepetycje z charakterystyka ciała dla uczniów.