Czym jest Ciała Charakterystyka? Co znaczy jeśli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i.
przykłady charakterystyka co to jest  

Czy przydatne?

Co znaczy Ciała Charakterystyka

Czym jest: jeśli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeżeli z kolei istnieje taka liczba naturalna n, iż n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności

Co to jest Ciała Charakterystyka znaczenie w Słownik matematyka C .