Definicja: Ciała charakterystyka

Podoba się?

     

Znaczenie: jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeśli natomiast istnieje taka liczba naturalna n, że n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę C

Definicje matematyczne:

Co oznacza charakterystyka ciała? oblicz!

Szkoła Ciała charakterystyka zadanie z matematyki.

Korepetycje z charakterystyka ciała dla uczniów.