Znaczenie: Ciała charakterystyka

Oceń przydatność:

     

» jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeśli natomiast istnieje taka liczba naturalna n, że n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę C

Definicje matematyczne:

  • różnica zbiorów - różnicą A\B, będącą wynikiem odjęcia zbioru B od zbioru A, jest zbiór
  • cechy podzielności - twierdzenia podające łatwo sprawdzalne warunki konieczne i
  • dostawa - dawna, obecnie zupełnie nie używana, polska nazwa funkcji cosinus
  • ułamek piętrowy - iloraz dwóch → ułamków zwykłych, zapisany za pomocą kreski

Co oznacza charakterystyka ciała? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.