Definicja: Ciała charakterystyka

Podoba się?

     

Znaczenie: jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeśli natomiast istnieje taka liczba naturalna n, że n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę C

Definicje matematyczne:

  • liczby przestępne lub zespolone nie będące pierwiastkami wielomianu o współczynnikach
  • epsilon nazwa piątej litery → alfabetu greckiego
  • wynik działania jaką jest działanie. Funkcja ta przyporządkowuje zespołowi obiektów
  • pole powierzchni dwuwymiarową miarę Lebesgue´a na powierzchni S określa się jako miarę
  • linia sił wektorowego, gdy wektory będące jego wartościami są interpretowane

Co oznacza charakterystyka ciała? oblicz!

Szkoła Ciała charakterystyka zadanie z matematyki.

Korepetycje z charakterystyka ciała dla uczniów.