Znaczenie: Ciała charakterystyka

Oceń przydatność:

     

» jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeśli natomiast istnieje taka liczba naturalna n, że n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę C

Definicje matematyczne:


Co oznacza charakterystyka ciała? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.