Czym jest Ciała charakterystyka? Co znaczy jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0. Słownik charakterystyka ciała przykłady.
przykłady charakterystyka ciała znaczenie

Czy przydatne?

Co znaczy Ciała charakterystyka

Czym jest: jeżeli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeśli natomiast istnieje taka liczba naturalna n, że n·1 = 0, to charakterystyką ciała Kjest najmniejsza liczba naturalna o tej własności.

Co to jest Ciała charakterystyka znaczenie w Słownik C .