Czym jest Sympleksu Brzeg? Słownik brzeg zbioru, jakim jest sympleks, a zarazem zamknięta.
brzeg sympleksu co to jest

Czy przydatne?

Sympleksu Brzeg co to znaczy

Definicja BRZEG SYMPLEKSU: brzeg zbioru, jakim jest sympleks, a zarazem zamknięta powierzchnia wielościenna, będąca sumą jego ścian o wymiarach mniejszych od wymiaru danego sympleksu.

Czym jest Sympleksu Brzeg znaczenie w Słownik matematyka B .