Czym jest błąd pomiaru? Słownik bezwzględna wartość różnicy pomiędzy mierzoną wielkością a.
błąd pomiaru co to jest

Czy przydatne?

błąd pomiaru co to znaczy

Definicja BŁĄD POMIARU: bezwzględna wartość różnicy pomiędzy mierzoną wielkością a uzyskanym rezultatem jej pomiaru. Ta rozmiar nazywa się błędem bezwzględnym, a jej relacja do mierzonej wielkości - błędem względnym albo procentowym, jeśli jest wyrażony w procentach. Źródłem błędów pomiarów jest niemożność dokonywania pomiarów precyzyjnych. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest jednak, aby umieć mierzyć z zadaną dokładnością, a więc tak, aby błąd pomiaru nie przekraczał z góry zadanej liczby, będącej tolerancją dla danego pomiaru.

Czym jest błąd pomiaru znaczenie w Słownik matematyka B .