Czym jest Biwektor? Słownik w przestrzeni o wymiarze n > 2 każda para wektorów liniowo niezależnych.
biwektor co to jest

Czy przydatne?

Biwektor co to znaczy

Definicja BIWEKTOR: w przestrzeni o wymiarze n > 2 każda para wektorów liniowo niezależnych (u,v) ustala: kierunek dwuwymiarowej płaszczyzny Π równoległej do obu tych wektorów, liczbę wyrażającą pole równoległoboku rozpiętego na tych wektorach i jedną z dwóch możliwych orientacji płaszczyzny Π. Taki przedmiot, regularnie utożsamiany z parą wektorów (u,v), nazywa się biwektorem prostym w danej przestrzeni. To jest definicja pod względem geometrycznym analogiczne do definicje wektora, bo, podobnie jak wektor, ma ukierunkowany kierunek (dwuwymiarowy) i miarę liczbową. Także pod względem algebraicznym występuje analogia do definicje wektora, bo na biwektorach można wykonywać działania liniowe. Dla danej n-wymiarowej przestrzeni liniowej V przestrzeń liniowa rozpięta na jej biwektorach prostych ma wymiar i nazywa się przestrzenią biwektorów przestrzeni V, a jej przedmioty nazywają się biwektorami tej przestrzeni.

Czym jest Biwektor znaczenie w Słownik matematyka B .