Czym jest biegunowość? Słownik stosunek r pomiędzy punktami a prostymi ustalonej płaszczyzny.
biegunowość co to jest

Czy przydatne?

biegunowość co to znaczy

Definicja BIEGUNOWOŚĆ: stosunek r pomiędzy punktami a prostymi ustalonej płaszczyzny, ustalona poprzez zadaną na tej płaszczyźnie stożkową S następująco. Prostą r(P) nazywa się biegunową punktu P względem stożkowej S w dwóch sytuacjach: 1)gdy P ∈ S i prosta r(P) jest styczna do stożkowej S w punkcie P, 2) gdy P ∉ S i na prostej r(P) leżą wszystkie takie punkty Qk, położone na prostych k przechodzących poprzez pkt. P i podwójnie przecinających stożkową S w punktach Ak i Bk, iż relacja podwójnego podziału s(Ak,Bk; P,Qk) = - 1. Z kolei pkt. r*(p) nazywa się biegunem prostej p względem stożkowej S, gdy prosta p jest biegunową punktu r*(p) względem tej stożkowej. Ustalenia te odnoszą się zarówno do płaszczyzny rzutowej, jak i euklidesowej. Na płaszczyźnie rzutowej dla każdej stożkowej S stosunek biegunowości r jest różnowartościową funkcją odwzorowującą zestaw Π wszystkich punktów rozważanej płaszczyzny na zestaw Λ wszystkich prostych tej płaszczyzny, a stosunek biegunowości r* jest funkcją do niej odwrotną. Także dla każdej stożkowej stosunki biegunowości spełniają następujący warunek: Biegunowa punktu Q, leżącego na biegunowej punktu P, przechodzi poprzez pkt. P. Ten warunek umożliwia konstruowanie biegunowych i biegunów względem dowolnej stożkowej. W trójwymiarowej przestrzeni relację biegunowości pomiędzy punktami a płaszczyznami w analogiczny sposób określają kwadryki.

Czym jest biegunowość znaczenie w Słownik matematyka B .