Czym jest biegun sfery? Słownik wszystkie punkty sfery, podobnie jak okręgu, prostej czy.
biegun sfery co to jest

Czy przydatne?

biegun sfery co to znaczy

Definicja BIEGUN SFERY: wszystkie punkty sfery, podobnie jak okręgu, prostej czy płaszczyzny, są względem niej jednakowo położone. Znaczy to, iż nie można geometrycznie wyróżnić żadnego punktu sfery. Jeżeli jednak sfera jest położona w przestrzeni, gdzie został zaznaczony pion (kierunek prostej uznanej za pionową) albo poziom (kierunek płaszczyzny uznanej za poziomą), to biegunami tej sfery tytułujemy jej punkty, będące końcami pionowej średnicy. To jest jednak definicja względne, ponieważ zależy od arbitralnego wyboru kierunku pionowego albo poziomego. Bardzo regularnie wyróżnienia pionu i poziomu dokonuje się przez przyjęcie w przestrzeni prostokątnego układu współrzędnych i uznanie kierunku ostatniej osi za pionowy, a kierunku płaszczyzny równoległej do pierwszych dwóch osi za poziomy.

Czym jest biegun sfery znaczenie w Słownik matematyka B .