Czym jest Ortonormalna Baza? Słownik taka baza ortogonalna {u1,...,un} przestrzeni wektorowej z.
baza ortonormalna co to jest

Czy przydatne?

Ortonormalna Baza co to znaczy

Definicja BAZA ORTONORMALNA: taka baza ortogonalna {u1,...,un} przestrzeni wektorowej z iloczynem skalarnym, która spełnia dodatkowo warunek: = 1 dla i = 1,...,n. Ten ostatni warunek znaczy, iż wszystkie wektory bazy {u1,...,un} są jednostkowe w sensie iloczynu skalarnego.

Czym jest Ortonormalna Baza znaczenie w Słownik matematyka B .