Czym jest Ortogonalna Baza? Słownik w przestrzeni liniowej V z zadanym w niej iloczynem skalarnym.
baza ortogonalna co to jest

Czy przydatne?

Ortogonalna Baza co to znaczy

Definicja BAZA ORTOGONALNA: w przestrzeni liniowej V z zadanym w niej iloczynem skalarnym to jest baza {u1,...,un} tej przestrzeni (baza przestrzeni liniowej) spełniająca warunki: = 0 dla i ≠ j i i,j = 1,...,n. Warunki te oznaczają, iż każde dwa różne wektory ui i uj bazy {u1,...,un} są prostopadłe w sensie iloczynu skalarnego.

Czym jest Ortogonalna Baza znaczenie w Słownik matematyka B .