Czym jest asymptota funkcji? Słownik asymptota krzywej będącej wykresem rozważanej funkcji.
asymptota funkcji co to jest

Czy przydatne?

asymptota funkcji co to znaczy

Definicja ASYMPTOTA FUNKCJI: asymptota krzywej będącej wykresem rozważanej funkcji. Asymptoty pionowe funkcji f (rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej) występują w tych punktach xo osi odciętych, gdzie jednostronne granice tej funkcji są nieskończone. Pozostałe asymptoty (poziome i ukośne) można przedstawić równaniem postaci y = ax + b,gdzie.

Czym jest asymptota funkcji znaczenie w Słownik matematyka A .