Czym jest Twierdzenie Apoloniusza? Słownik w razie klasycznym dotyczy elips i orzeka, iż suma.
apoloniusza twierdzenie co to jest

Czy przydatne?

Twierdzenie Apoloniusza co to znaczy

Definicja APOLONIUSZA TWIERDZENIE: w razie klasycznym dotyczy elips i orzeka, iż suma kwadratów półśrednic sprzężonych p i q (średnice sprzężone) elipsy i pole równoległoboku rozpiętego na nich są stałe (nie zależą od kierunków tych półśrednic).Twierdzenie to dopuszcza uogólnienia na sytuacja zespolony i na utwory algebraiczne wyższych wymiarów.

Czym jest Twierdzenie Apoloniusza znaczenie w Słownik matematyka A .