Czym jest antysymetryczna macierz? Słownik macierz kwadratowa A, postaci [aij]i,j = 1,...,n.
antysymetryczna macierz co to jest

Czy przydatne?

antysymetryczna macierz co to znaczy

Definicja ANTYSYMETRYCZNA MACIERZ: macierz kwadratowa A, postaci [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunek: aij = - aji dla i,j = 1,...,n. Warunek ten znaczy, iż przedmioty macierzy A położone symetrycznie względem przekątni głównej tej macierzy są liczbami przeciwnymi, a przedmioty położone na tej przekątni są równe zeru.

Czym jest antysymetryczna macierz znaczenie w Słownik matematyka A .