Czym jest Podobieństw Postać Analityczna? Słownik jest taka sama jak analityczna postać izometrii.
analityczna postać co to jest

Czy przydatne?

Podobieństw Postać Analityczna co to znaczy

Definicja ANALITYCZNA POSTAĆ PODOBIEŃSTW: jest taka sama jak analityczna postać izometrii wzór (i) z tą różnicą, iż współczynniki aij spełniają zamiast warunku (ii) warunek gdzie k jest skalą rozważanego podobieństwa.

Czym jest Podobieństw Postać Analityczna znaczenie w Słownik matematyka A .