Czym jest Jednokładności Postać Analityczna? Słownik wzory wyrażające współrzędne kartezjańskie.
analityczna postać co to jest

Czy przydatne?

Jednokładności Postać Analityczna co to znaczy

Definicja ANALITYCZNA POSTAĆ JEDNOKŁADNOŚCI: wzory wyrażające współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez jednokładność h o środku C i skali k, jako funkcje skali k i współrzędnych i adekwatnie: punktu P środka C. To są następujące wzory.

Czym jest Jednokładności Postać Analityczna znaczenie w Słownik matematyka A .