Czym jest Alternatywa? Słownik zdanie otrzymane z połączenia dwóch albo większej, lecz skończonej.
alternatywa co to jest

Czy przydatne?

Alternatywa co to znaczy

Definicja ALTERNATYWA: zdanie otrzymane z połączenia dwóch albo większej, lecz skończonej, ilości zdań spójnikiem "albo" (znak ∨). Znaczenie tego spójnika jest określone poprzez obowiązek, aby alternatywa była zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy aczkolwiek jedno ze zdań wchodzących w jej skład jest zdaniem prawdziwym. Alternatywa odnosi się również do warunków, a więc funkcji (form) zdaniowych tej samej zmiennej x. Jest ona wtedy warunkiem tejże zmiennej, przechodzącym w zdanie prawdziwe dla tych i tylko tych wartości zmiennej x, dla których aczkolwiek jeden z warunków wchodzących w skład alternatywy przechodzi w zdanie prawdziwe, na przykład warunek x2 - 1 = 0 jest równoważny alternatywie (x + 1) = 0 ∨ (x - 1) = 0, a więc alternatywie x = - 1 ∨ x = 1.

Czym jest Alternatywa znaczenie w Słownik matematyka A .