Czym jest A Legendre Alternatywa? Słownik twierdzenie geometrii absolutnej orzekające, iż każdy.
alternatywa legendre´a co to jest

Czy przydatne?

A Legendre Alternatywa co to znaczy

Definicja ALTERNATYWA LEGENDRE´A: twierdzenie geometrii absolutnej orzekające, iż każdy trójkąt ma sumę kątów wewnętrznych równą 180o albo każdy trójkąt ma tę sumę silnie mniejszą od 180o. Z tego twierdzenia wynika, iż przy spełnieniu aksjomatów geometrii absolutnej są możliwe najwyżej dwie geometrie: euklidesowa - z sumą kątów trójkąta równą 180o i hiperboliczna - z sumą kątów trójkąta zależną od tego trójkąta, lecz mniejszą od 180o.

Czym jest A Legendre Alternatywa znaczenie w Słownik matematyka A .