Czym jest Długości Mierzenia Algorytm? Słownik pomiar odcinka [A,B] odcinkiem niezerowym [P,Q] jako.
algorytm mierzenia długości co to jest

Czy przydatne?

Długości Mierzenia Algorytm co to znaczy

Definicja ALGORYTM MIERZENIA DŁUGOŚCI: pomiar odcinka [A,B] odcinkiem niezerowym [P,Q] jako jednostką. Złożona jest z następujących czynności: 1) Na półprostej odkładamy od punktu A odcinek [P,Q] taką liczba k razy, aby następne końce A1,...,Ak,odkładanego odcinka [P,Q] należały do odcinka [A,B] a kolejny koniec Ak + 1 był już oprócz tego odcinkiem. Długość |AB| odcinka [A,B] spełnia wtedy nierówności: k ≤ |AB| < k + 1. 2) Odcinek [Ak,Ak + 1] dzielimy punktami Ak,0 = Ak, Ak,1,..., Ak,10 = Ak + 1 na 10(albo inną liczba) równych części i ustalamy taką cyfrę c, iż B ∈ [Ak,c,Ak,c + 1] i jest B ≠ Ak,c + 1. Teraz otrzymujemy dokładniejszą nierówność:3) Czynność 2), wykonaną w relacji do odcinka [Ak,Ak + 1], powtarzamy na początku w relacji do odcinka [Ak,c,Ak,c + 1], a w dalszym ciągu - odnosząc się do następnych w ten sam sposób otrzymanych odcinków. Oznaczając poprzez c1 = c, c2, c3,... cyfry ustalone w rezultacie następnych wykonań czynności 2), po n-krotnym jej wykonaniu otrzymujemy nierówność:Algorytm ten jest nieskończony, bo pkt. B może się nie pokryć z żadnym spośród punktów podziałowych typu Ak,.... Długość |AB| odcinka [A,B] jest wspólną granicą obu skrajnych członów ostatniej nierówności, a więc liczbą o rozwinięciu dziesiętnym k,c1c2.... W razie podzielenia odcinka [Ak,Ak + 1] na inną niż 10 liczba części, na przykład na dwie, cyfry c1,c2,... przyjmują tylko wartości 0 i 1 i są cyframi rozwinięcia dwójkowego długości |AB|. W praktyce wykonanie nieskończonego algorytmu nie jest możliwe. Dlatego poprzestajemy zawsze na skończonej jego części i otrzymujemy przybliżony pomiar długości. W praktyce także nie musimy normalnie dokonywać dzielenia jednostki na 10 równych części, bo przyrządy pomiarowe mają już wyróżniony ten podział.

Czym jest Długości Mierzenia Algorytm znaczenie w Słownik matematyka A .