Czym jest Dzielenia Algorytm? Słownik sposób postępowania kierujący do podzielenia jednej liczby.
algorytm dzielenia co to jest

Czy przydatne?

Dzielenia Algorytm co to znaczy

Definicja ALGORYTM DZIELENIA: sposób postępowania kierujący do podzielenia jednej liczby poprzez drugą, na przykład dzielenie 5142: 13 wykonuje się następująco: Czynność 1) Od początku symbolu 5142 oddzielamy tyle cyfr, aby po raz pierwszy dostać liczbę większą od liczby 13. Otrzymujemy liczbę 51 i ustalamy, ile razy 13 mieści się w 51. Otrzymujemy 3 i tę cyfrę zapisujemy za znakiem równości jako pierwszą cyfrę ilorazu. Czynność 2) Mnożymy 3 poprzez 13 a iloczyn 39 odejmujemy od 51, otrzymując 12. Do tych cyfr dopisujemy kolejną (po 51) cyfrę 4 otrzymując 124 i ustalamy, ile razy 13 mieści się w 124. Otrzymaną liczbę 9 dopisujemy za znakiem równości i cyfrą 3 jako drugą cyfrę ilorazu.Czynność 3) Znowu mnożymy 9 poprzez 13 a iloczyn 117 odejmujemy od 124, dopisujemy do otrzymanej różnicy 7 ostatnią już cyfrę 2 liczby dzielonej 5142. Otrzymujemy 72 i ustalamy, ile razy 13 mieści się w 72. Otrzymaną liczbę 5 dopisujemy za znakiem równości i cyframi 39 jako trzecią cyfrę ilorazu. Czynność 4) Znowu mnożymy 5 poprzez 13 a otrzymany iloczyn 65 odejmujemy od 72. Do otrzymanej różnicy 7 nie możemy już dopisać kolejnej cyfry liczby dzielonej 5142, ponieważ ostatnia jej cyfra została już dopisana. Nasze postępowanie (algorytm) zostało więc zakończone, a jego rezultat jest następujący: liczba 5142 nie jest podzielna poprzez 13, bo pozostała reszta 7 różna od 0; z kolei liczba ta zmniejszona o 7, a więc liczba 5135 jest podzielna poprzez 13 i 5135:13 = 395. Algorytm ten można wykorzystać nie tylko do liczb całkowitych, ale również do wszystkich liczb wymiernych o zakończonych rozwinięciach dziesiętnych, a z niewielkimi zmianami również do wielomianów.

Czym jest Dzielenia Algorytm znaczenie w Słownik matematyka A .