Czym jest Algebra? Słownik 1.w potocznym rozumieniu tematyka matematyki zajmująca się działaniami.
algebra co to jest

Czy przydatne?

Algebra co to znaczy

Definicja ALGEBRA: 1.w potocznym rozumieniu tematyka matematyki zajmująca się działaniami na różnorodnych przedmiotach, na przykład liczbach, wektorach, funkcjach, macierzach i in. Mówiąc nieco dokładniej, to jest dział matematyki zajmujący się badaniem struktur algebraicznych, które mają wykorzystania nie tylko w prawie całej matematyce, ale również poza nią, na przykład w teorii szyfrów; 2. struktura algebraiczna będąca przestrzenią liniową V nad ciałem K z ustalonym w V mnożeniem wewnętrznym, oznaczanym kropką i spełniającym następujące warunki: a) u·(v + w) = u·v + u·w, (u + v)·w = u·w + v·w, b) (α u)·v = u·(α v) = α (u·v), c) u·(v·w) = (u·v)·w dla u,v,w ∈ V i α ∈ K. Warunki te oznaczają, iż mnożenie jest działaniem dwuliniowym w V. Jeśli dodatkowo mnożenie jest przemienne, to algebrę tę tytułujemy przemienną albo komutatywną.

Czym jest Algebra znaczenie w Słownik matematyka A .