Czym jest A Boole Algebra? Słownik niepusty zestaw X z wyróżnionymi dwoma elementami, oznaczonymi.
algebra boole´a co to jest

Czy przydatne?

A Boole Algebra co to znaczy

Definicja ALGEBRA BOOLE´A: niepusty zestaw X z wyróżnionymi dwoma elementami, oznaczonymi poprzez 0 iU, ustalonymi w X działaniami wewnętrznymi∪i∩i operacją `, o wartościach w X, spełniającymi dla A,B,C ∈ Xwarunki: 1) A∪B = B∪A, A∩B = B∩A, 2) A∪(B∪C) = (A∪B)∪C, A∩(B∩C) = (A∩B)∩C, 3) A∪(B∩C) = (A∪B)∩(A∪C), A∩(B∪C) = (A∩B)∪(A∩C), 4) A∪(A∩B) = A, A∩(A∪B) = A, 5) A∪0 = A, A∩U = A, 6) A∪A´ = U, A∩A´ = 0. Z niniejszego ustalenia i z ustalenia algebry jako struktury algebraicznej (algebra 2.) wynika, iż algebra Boole´a nie jest algebrą w sensie ogólnej definicji algebry. Abstrakcyjne definicja algebry Boole´a, wzorowane na rachunku zdań i rachunku zbiorów, ma jednak wykorzystania nie tylko w logice, teorii mnogości i innych dziedzinach matematyki, ale również na przykład w teorii sieci elektrycznych czy technice komputerowej.

Czym jest A Boole Algebra znaczenie w Słownik matematyka A .