Czym jest Normy Aksjomaty? Słownik następujące warunki nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z.
aksjomaty normy co to jest

Czy przydatne?

Normy Aksjomaty co to znaczy

Definicja AKSJOMATY NORMY: następujące warunki nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z przedziału [0, ∞), ustaloną w przestrzeni liniowejV: 1) ||u|| = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy u jest wektorem zerowym. 2) ||λu|| = |λ| ||u|| dla u ∈ V i λ ∈ R (warunek jednorodności normy). 3) ||u + v|| ≤ ||u|| + ||v|| dla u,v ∈ V (warunek trójkąta dla normy). Jeżeli są spełnione powyższe warunki, to funkcję u ||u|| nazywa się normą w przestrzeni wektorowej V.

Czym jest Normy Aksjomaty znaczenie w Słownik matematyka A .