Czym jest Łobaczewskiego Aksjomat? Słownik jest logicznym zaprzeczeniem aksjomatu Euklidesa i.
aksjomat łobaczewskiego co to jest

Czy przydatne?

Łobaczewskiego Aksjomat co to znaczy

Definicja AKSJOMAT ŁOBACZEWSKIEGO: jest logicznym zaprzeczeniem aksjomatu Euklidesa i orzeka, iż istnieje taka prosta p i nie leżący na niej pkt. A, poprzez który przechodzą co najmniej dwie łatwe rozłączne z prostą p i leżące w płaszczyźnie przechodzącej poprzez prostą p i pkt. A. Po udowodnieniu, iż aksjomat Euklidesa nie wynika z pozostałych aksjomatów geometrii euklidesowej, można do nich dołączyć aksjomat Łobaczewskiego zamiast aksjomatu Euklidesa. Tak powstaje nowa, już nieeuklidesowa geometria, zwana geometrią Łobaczewskiego albo geometrią hiperboliczną.

Czym jest Łobaczewskiego Aksjomat znaczenie w Słownik matematyka A .