Czym jest Euklidesa Aksjomat? Słownik aksjomat o równoległych) - orzeka, iż poprzez pkt. A nie.
aksjomat euklidesa co to jest

Czy przydatne?

Euklidesa Aksjomat co to znaczy

Definicja AKSJOMAT EUKLIDESA: (aksjomat o równoległych) - orzeka, iż poprzez pkt. A nie leżący na prostej p przechodzi najwyżej jedna prosta nie mająca punktów wspólnych z p i położona na płaszczyźnie przechodzącej poprzez prostą p i pkt. A. Aksjomat ten odegrał sporą rolę w rozwoju matematyki, a w szczególności geometrii i logiki. Od starożytności gdyż umiano w oparciu o pozostałe aksjomaty konstruować takie łatwe, o jakich mówi aksjomat Euklidesa i konstrukcje te były jednoznaczne. Nasuwało się więc przypuszczenie, iż to jest aksjomat zbędny, ponieważ wynika z pozostałych aksjomatów geometrii. Jednak próby udowodnienia go jako twierdzenia nie powiodły się. W trzydziestych latach XIX w. Karol Fryderyk Gauss, Janós Bolyai i Mikołaj Iwanowicz Łobaczewski udowodnili, iż aksjomat Euklidesa nie wynika z pozostałych aksjomatów geometrii. Było to odkryciem pierwszej w dziejach ludzkości geometrii nieeuklidesowej i istnienia różnych geometrii, co przedtem wydawało się niemożliwe. Te odkrycia wywołały stworzenie nowej problematyki, raczej w dziedzinie geometrii i logiki.

Czym jest Euklidesa Aksjomat znaczenie w Słownik matematyka A .