Czym jest Archimedesa Aksjomat? Słownik może być rozważany w dwóch wersjach - arytmetycznej i.
aksjomat archimedesa co to jest

Czy przydatne?

Archimedesa Aksjomat co to znaczy

Definicja AKSJOMAT ARCHIMEDESA: może być rozważany w dwóch wersjach - arytmetycznej i geometrycznej. W wersji arytmetycznej orzeka on, iż dla każdych dwóch dodatnich liczb rzeczywistych a i q istnieje taka liczba naturalna n, iż a < nq. W wersji geometrycznej aksjomat Archimedesa orzeka, iż jeżeli są różne punkty A i B i punkty P i Q, to istnieje taka liczba naturalna n, iż odcinek [A,An], powstały poprzez n - krotne odłożenie odcinka [P,Q] od punktu A na półprostej, silnie zawiera odcinek [A,B].

Czym jest Archimedesa Aksjomat znaczenie w Słownik matematyka A .