Czym jest Własność Afiniczna? Słownik własność rodziny podzbiorów przestrzeni euklidesowej.
afiniczna własność co to jest

Czy przydatne?

Własność Afiniczna co to znaczy

Definicja AFINICZNA WŁASNOŚĆ: własność rodziny podzbiorów przestrzeni euklidesowej, polegająca na tym, iż obrazem tej rodziny poprzez dowolne przekształcenie afiniczne jest ona sama. Jeśli na przykład rodzina ℘ złożona jest ze wszystkich prostych na płaszczyźnie, to jej obrazem poprzez dowolne przekształcenie afiniczne tej płaszczyzny jest znowu rodzina ℘, ponieważ obrazem dowolnej prostej poprzez dowolne przekształcenie afiniczne jest jakaś prosta, a więc obiekt rodziny ℘. Mówimy wtedy, iż własność figur, polegająca na należeniu do rodziny ℘, a więc na "byciu prostą", jest własnością afiniczną, lub - iż definicja prostej jest definicją afinicznym. Do fundamentalnych pojęć afinicznych należą również: półprosta, kąt, odcinek, figura wypukła, n - kąt, elipsa, hiperbola, parabola, wektor swobodny i inne. Afinicznymi własnościami jest również szereg stosunku takich jak: start półprostej, koniec odcinka, środek symetrii figury, równoległość, wierzchołek, bok i przekątna wielokąta, styczność, suma wektorów i współczynnik ich proporcjonalności i in. Własnościami afinicznymi nie są z kolei takie własności jak: prostopadłość, długość odcinka, miara kąta i inne.

Czym jest Własność Afiniczna znaczenie w Słownik matematyka A .