Jak piszemy Żniwiarka? Pisownia żniwiar/ka tej -r/ce, tę -r/kę, ze -r/ką; tych -rek, tym -r/kom.
Wyraz Żniwiarka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Żniwiarka

Jak piszemy ŻNIWIARKA: żniwiar/ka tej -r/ce, tę -r/kę, ze -r/ką; tych -rek, tym -r/kom.

Czym jest Żniwiarka znaczenie w Pisownia i znaczenie Z .