Jak piszemy Żebraczka? Pisownia żebracz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.
Wyraz Żebraczka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Żebraczka

Jak piszemy ŻEBRACZKA: żebracz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.

Czym jest Żebraczka znaczenie w Pisownia i znaczenie Z .