Jak piszemy Widokówka? Pisownia widoków/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.
Wyraz Widokówka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Widokówka

Jak piszemy WIDOKÓWKA: widoków/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.

Czym jest Widokówka znaczenie w Pisownia i znaczenie W .