Jak piszemy Podściółka? Pisownia pod/ściół/ka tej -ł/ce, tę -ł/kę, z -ł/ką; tych -łek, tym -ł/kom.
Wyraz Podściółka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Podściółka

Jak piszemy PODŚCIÓŁKA: pod/ściół/ka tej -ł/ce, tę -ł/kę, z -ł/ką; tych -łek, tym -ł/kom.

Czym jest Podściółka znaczenie w Pisownia i znaczenie P .