Jak piszemy Podsadzka? Pisownia pod/sadz/ka tej -dz/ce, tę -dz/kę, z -dz/ką; tych -dzek, tym.
Wyraz Podsadzka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Podsadzka

Jak piszemy PODSADZKA: pod/sadz/ka tej -dz/ce, tę -dz/kę, z -dz/ką; tych -dzek, tym -dz/kom.

Czym jest Podsadzka znaczenie w Pisownia i znaczenie P .