Jak piszemy Podrywka? Pisownia pod/ryw/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.
Wyraz Podrywka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Podrywka

Jak piszemy PODRYWKA: pod/ryw/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.

Czym jest Podrywka znaczenie w Pisownia i znaczenie P .