Jak piszemy Kreda? Pisownia kreda tej -edzie, tę -edę, z -edą; tych kred, tym kredom. Słownik Kreda.
Wyraz Kreda co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Kreda

Jak piszemy KREDA: kreda tej -edzie, tę -edę, z -edą; tych kred, tym kredom.

Czym jest Kreda znaczenie w Pisownia i znaczenie K .